ด้วยอำนาจการซื้อที่เหนือกว่า นำพาสินค้าคุณภาพสู่ ASEAN
อิเลกทรอนิกส์, อะไหล่รถยนต์ไปจนถึงวัสดุอุตสาหกรรมและสินค้าขายปลีกทั้งหมดเพื่ อตอบสนองความต้องการของตลาด
บริษัทย่อยในต่างประเทศ 4 แห่งในอาเซียนและจีน และกำลังพัฒนาเครือข่ายทั่วโลก 4 แห่ง
ด้วยอำนาจการซื้อที่เหนือกว่า นำพาสินค้าคุณภาพสู่ ASEAN
อิเลกทรอนิกส์, อะไหล่รถยนต์ไปจนถึงวัสดุอุตสาหกรรมและสินค้าขายปลีกทั้งหมดเพื่ อตอบสนองความต้องการของตลาด
บริษัทย่อยในต่างประเทศ 4 แห่งในอาเซียนและจีน และกำลังพัฒนาเครือข่ายทั่วโลก 4 แห่ง

NEWS

2018.06.11
การก่อตั้ง PT. DAIMARU KOGYO INDONESIA
2017.12.07
จัดตั้งเว็บไซต์บริษัท ไดมารู โคเงียว (ประเทศไทย) จำกัด