หน้าแรก > รายละเอียดข้อมูลสาขาต่างประเทศ

รายละเอียดข้อมูลสาขาต่างประเทศ

บริษัทย่อยในต่างประเทศ 4 แห่งในอาเซียนและ
จีน และกาลังพัฒนาเครือข่ายทวั่ โลก 4 แห่ง

บริษัท ไดมารู โคเงียว (สำนักงานใหญ่) สารจากผู้บริหาร

 บริษัท ไดมารู โคเงียว เป็นบริษัทในเครือ J.Front Retailing Group (อยู่ภายใต้ JFR Group) ซึ่งมีประวัติยาวนาน ก่อตั้งบริษัทมากว่า 80 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจ คือ "เราจะเป็นบริษัทการค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและพิถีพิถัน"
 บริษัทเราดำเนินธุรกิจหลายแขนงและมีสินค้ามากมาย เช่น ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์, ธุรกิจรถยนต์, ธุรกิจผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, ธุรกิจอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน JFR Group โดยมุ่งเน้นไปที่ภูมิภาคอาเซียน และ จีน พนักงานของเราทุกคนมีความกระตือรือร้นและท้าทายสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ เราทุ่มเทอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ Tsuneichirou Nagano

ผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Tsuneichirou Nagano

GROUP OVERVIEW

ชื่อสำนักงานใหญ่ บริษัท ไดมารู โคเงียว จำกัด
Daimaru Kogyo, Ltd.
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3-4-9, Bingo-machi, Chuo-ku Osaka(Yushutsu Seni Kaikan 3-4F)
สำนักงานโตเกียว Koba 2-chome Koto Ward, Tokyo No. 18 No. 11 Core Building 3F
ตัวแทน ผู้แทนผู้อำนวยการและประธาน นาย Tsuneichirou Nagano
วันก่อตั้ง 14/3/1933
วันที่เริ่มดำเนินกิจการ 20/8/1948
จำนวนเงินทุน 1.8 พันล้านเยน
ประเภทของธุรกิจ ธุรกิจขายส่งและนำเข้า / ส่งออก
จำนวนพนักงาน 210 คน (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2019 รวมทั้ง คณะกรรมาธิการ และ พนักงานพาร์ทไทม์)
รายได้ 47.5 พันล้านเยน / รายได้จากการดำเนินงาน 1.2 พันล้านเยน (ณ ปี 2018)
ชื่อ บริษัท โฮลดิ้ง บริษัท J. Front Retailing จำกัด
วันที่เริ่มดำเนินกิจการ 3/9/2007
จำนวนเงินทุน 3หมื่นล้านเยน
IFRS รายได้จากการขาย 459.8 พันล้านเยน / รายได้จากการดำเนินงาน 40.9 พันล้านเยน (ณ ปี 2018)
เนื้อหาทางธุรกิจ รายชื่อบริษัทหลัก
ธุรกิจห้างสรรพสินค้า บริษัท ห้างร้าน Daimaru Matsuzakaya จำกัด, บริษัท Hakata Daimaru จำกัด, บริษัท Shimonoseki Daimaru จำกัด, บริษัท Kochi Daimaru จำกัด
ธุรกิจ Parco บริษัท PARCO จำกัด , บริษัท PARCO (SINGAPORE) PTE LTD จำกัด, บริษัท NEUVE A จำกัด, บริษัท PARCO Space Systems จำกัด, บริษัท PARCO Digital Marketing จำกัด
ธุรกิจขายส่ง บริษัท Daimaru Kogyo จำกัด, บริษัทการค้าระหว่างประเทศ Daimaru Kogyo (Shanghai) จำกัด, บริษัท Daimaru Kogyo (Thailand) จำกัด, บริษัท Daimaru Kogyo (Taiwan) จำกัด
ธุรกิจสินเชื่อ บริษัท JFR Card จำกัด
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า และ ธุรกิจการให้เช่าที่จอดรถและอื่น ๆ บริษัท JFR Service จำกัด, บริษัท Angel Park จำกัด, บริษัท Japan Retail Advisors จำกัด
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจการผลิตและขายเฟอร์นิเจอร์ บริษัท J. Front construction จำกัด
การขายปลีกสินค้าเบ็ดเตล็ด บริษัท Styling Life Holdings จำกัด
ธุรกิจอื่น ๆ บริษัท Dimple จำกัด, บริษัท Consumer science laboratory จำกัด, บริษัท JFR Information Center จำกัด, บริษัท Daimaru Matsuzakaya Sales Associates จำกัด, บริษัท Daimaru Matsuzakaya Tomonokai จำกัด,บริษัท JFR CREE จำกัด