หน้าแรก > สินค้าของเรา

สินค้าของเรา

PRODUCTS

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นสูง เช่นแผงวงจรที่ใช้สำหรับพิมพ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงเซมิคอนดักเตอร์

 • ออกแบบการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า รวมถึง FPC ดำเนินการผลิต และควบคุมคุณภาพ ด้วยคุณภาพระดับไดมารู

  ออกแบบการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า รวมถึง FPC ดำเนินการผลิต และควบคุมคุณภาพ ด้วยคุณภาพระดับไดมารู

 • รับจัดซื้อและขายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดส่งให้กับบริษัทญี่ปุ่น เช่น สายเคเบิล คอนเน็คเตอร์ FFC ฯลฯ จากญี่ปุ่น ไทย จีน และภูมิภาคอาเซียน

  รับจัดซื้อและขายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดส่งให้กับบริษัทญี่ปุ่น เช่น สายเคเบิล คอนเน็คเตอร์ FFC ฯลฯ จากญี่ปุ่น ไทย จีน และภูมิภาคอาเซียน

 • สามารถติดตั้งและประกอบแผงวงจรได้ตามความต้องการของลูกค้า

  สามารถติดตั้งและประกอบแผงวงจรได้ตามความต้องการของลูกค้า

 • สามารถประชุมกับฝ่าย R&D ที่ญี่ปุ่น

  สามารถประชุมกับฝ่าย R&D ที่ญี่ปุ่น

ธุรกิจรถยนต์

สนับสนุนบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศโดยครอบคลุมทุกด้าน

 • จำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น ล้อแม็ก กันชน แม่พิมพ์เรซิ่น สำหรับผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น

  จำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น ล้อแม็ก กันชน แม่พิมพ์เรซิ่น สำหรับผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น

 • จัดหาชิ้นส่วนแม่พิมพ์สำหรับรถยนต์

  จัดหาชิ้นส่วนแม่พิมพ์สำหรับรถยนต์

 • เป็นตัวแทนจัดซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่ ฯลฯ จากภูมิภาคอาเซียนที่ใช้เครือข่ายในต่างประเทศ

  เป็นตัวแทนจัดซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่ ฯลฯ จากภูมิภาคอาเซียนที่ใช้เครือข่ายในต่างประเทศ

ธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรม

สนับสนุนบริษัทผู้ผลิตสารเคมีและโลหะโดยครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการขนส่ง

 • เราเป็นตัวแทนจำหน่าย ABZOL สารล้างทำความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม ในตลาดอาเซียน

  เราเป็นตัวแทนจำหน่าย ABZOL สารล้างทำความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม ในตลาดอาเซียน

 • จำหน่ายวัตถุดิบเรซิ่นผ่านการค้าขายระหว่างประเทศ จากประเทศจีน อินโดนีเซีย ซาอุดิอาระเบีย ไปยังประเทศญี่ปุ่นและเวียดนาม

  จำหน่ายวัตถุดิบเรซิ่นผ่านการค้าขายระหว่างประเทศ จากประเทศจีน อินโดนีเซีย ซาอุดิอาระเบีย ไปยังประเทศญี่ปุ่นและเวียดนาม

 • จำหน่ายถาดสำหรับผู้ผลิตอาหารแช่แข็งของญี่ปุ่น

  จำหน่ายถาดสำหรับผู้ผลิตอาหารแช่แข็งของญี่ปุ่น

 • จำหน่ายถาดสำหรับเก็บและขนส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

  จำหน่ายถาดสำหรับเก็บและขนส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 • ●จำหน่ายถุงพลาสติกซิปล็อค ถุงสามเหลี่ยมกรองขยะสดข้างอ่างน้ำ ถุงพลาสติกที่ใช้ในซูเปอร์มาร์เก็ต
 • ●จำหน่ายสารทำความสะอาดภาชนะใส่อาหาร (*ได้รับการรับรองจาก HALAL ประเทศมาเลเซีย)
 • ●ส่งออกคอมเพรสเซอร์ที่ใช้กับตู้เย็นเชิงพาณิชย์ สำหรับประเทศญี่ปุ่นและเวียดนาม
 • ●จำหน่ายภาชนะใส่อาหารเมลามีน และสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง

ธุรกิจอาหาร

จัดหาสินค้าและบริการที่มีความปลอดภัย เช่น ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ วัตถุดิบอาหาร ฯลฯ

 • จัดส่งอาหารทะเลจากญี่ปุ่นที่ซื้อในตลาดขายส่ง มาที่กรุงเทพฯในวันเดียวกับที่วางขายที่ญี่ปุ่น

  จัดส่งอาหารทะเลจากญี่ปุ่นที่ซื้อในตลาดขายส่ง มาที่กรุงเทพฯในวันเดียวกับที่วางขายที่ญี่ปุ่น

 • นำเข้าอาหารทะเลแช่แข็งเป็นตู้คอนเทนเนอร์

  นำเข้าอาหารทะเลแช่แข็งเป็นตู้คอนเทนเนอร์

 • จำหน่ายเนื้อวากิวและอาหารแช่แข็ง

  จำหน่ายเนื้อวากิวและอาหารแช่แข็ง

 • นำเข้าและจำหน่ายวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น

  นำเข้าและจำหน่ายวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น

 • ●ส่งออกและจำหน่ายวัตถุดิบอาหารในภูมิภาคอาเซียน